Εργασία στη Γερμανία

Εργασία στη Γερμανία απο τον οργανισμό πρόσληψης
Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για εργατικό δυναμικό απο τις γερμανικές εταιρείες, η Qbis άρχισε να εξαπλώνεται με τις υπηρεσίες της στη γερμανική αγορά εργασίας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην Γερμανία  για την πρόσληψη, συγκεντρώνονται στην τοπική αγορά εργασίας και δεν λειτουργούν με ξένο εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε ορισμένους τομείς, δημιουργεί ζήτηση για ανθρώπους από το εξωτερικό. Μεγαλύτερες οι ευκαιρίες για Έλληνες που μιλούν γερμανικά και κίνητρα για να ζουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη Γερμανία.

Εργασία στη Γερμανία 2013
Η Qbis επικοινωνεί με τους γερμανικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για Ελληνικό εργατικό δυναμικό. Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να εργαστούν στη Γερμανία το 2013, θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν στα γερμανικά και να είναι πρόθυμοι να μείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εκτός από αυτό, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι υποψήφιοι θα έχουν μια ευέλικτη στάση, δεδομένου ότι θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα αρχίσουν να εργάζονται στα γερμανικά πρακτορεία. Λόγω της σχετικά νέας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, κάποιες παρεξηγήσεις ή κακή επικοινωνία είναι πιθανό να συμβεί. Μαζί προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα ωραίο σύστημα υπηρεσιών απασχόλησης, έτσι ώστε να υπάρξει μια ευκαιρία για περισσότερους ανθρώπους να απολαύσουν την απασχόληση τους στη Γερμανία.

Κενές θέσεις στη Γερμανία
Οι Γερμανικοί οργανισμοί είναι ανοιχτοί και πρόθυμοι να καλέσουν νέους ανθρώπους να ενταχθούν με τους εν ενεργεία υπαλλήλους τους και να εργάζονται σε τομείς όπως: υλικοτεχνική υποδομή, βιομηχανία παραγωγής ή κτηνοτροφία. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες, οι οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν διάφορες θέσεις εργασίας σε αποθήκες εργοστάσια, ή αγροκτήματα.

Οι βιομηχανικές εταιρείες ανυπομονούν να απασχολήσουν εξειδικευμένους συγκολλητές με άπταιστα γερμανικά και καλή επαγγελματική εμπειρία. Οι περισσότεροι από αυτούς θα χρησιμοποιηθούν σε ναυπηγεία, βιομηχανίες τροφίμων και σε βιομηχανίες πετροχημικών. Θα υπάρξει εργασία στη Γερμανία για ηλεκτρολόγους, χειριστές, μηχανικούς και βιομηχανικούς σχεδιαστές αφού η έλλειψη αυτών των ειδικών αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.