Κόστος διαβίωσης

Προκειμένου να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Ολλανδία για το κόστος διαβίωσης στις Κάτω Χώρες, πήγαμε στα κατάστηματα και συγκρίναμε δημοφιλή προϊόντα στα πιο δημοφιλή σούπερ μάρκετ της Ελλάδας με τα ίδια προϊόντα στα πιο δημοφιλή ολλανδικά σούπερ μάρκετ. Στο γράφημα που ακολουθεί θα δείτε ότι το κρέας και πατάτες είναι φθηνότερα στην Ολλανδία σε σύγκριση με την Ελλάδα. Άλλα προϊόντα είναι πιο ακριβά σε σύγκριση Ελληνικών με εκείνων των Κάτω Χωρών. Κατά μέσο όρο, οι τιμές των προϊόντων στην Ελλάδα έχουν ερευνηθεί και είναι λίγο υψηλότερες από ό, τι τα ίδια προϊόντα στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε από τους ανθρώπους που έφυγαν στο εξωτερικό θα δαπανήσετε περίπου 25-35 ευρώ την εβδομάδα για τα τρόφιμα.