Μισθοί - Πληρωμές

Η πλειοψηφία των εργαζομένων αναχωρούν για την Ολλανδία για να κερδίσουν χρήματα, και ως εκ τούτου αυτό που μετράει περισσότερο είναι οι πληρωμές για εργασία εκεί.

Τα χρήματα που μπορείτε να κάνετε εξαρτάται από τον κλάδο που εργάζεστε, τη θέση και τον αριθμό των ωρών. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από ένα σταθερό μισθό bruto που στο ελάχιστο επίπεδο είναι 1335 ευρώ ανά μήνα.

Για μια δουλειά, ανειδίκευτοι εργάτες που προσλαμβάνονται από Qbis κάνουν μεταξύ 800 και 1200 ευρώ ανά μήνα. Αυτή είναι η αμοιβή για 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας μετά απο το ενοικίο, ασφάλιση και φόρους, αλλά δεν περιλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης. Οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι, ανάλογα με το επάγγελμά τους πληρώνονται μεταξύ 1000 και 2000 ευρώ ανά μήνα μετά το ενοίκιο, ασφάλιση και τους φόρους, χωρίς τα έξοδα διαβίωσης. Ορισμένοι εργαζόμενοι, εκτός από το μισθό έχουν έξοδα μεταφοράς που τους καλύπτονται. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι οι neto (στο χέρι) μισθοί για τους Ολλανδούς εργαζομένους είναι υψηλότεροι.

Εκτός από το μισθό για την εργασία σας στην Ολλανδία, επίσης θα πληρωθείτε για όφελος των διακοπών. Ο ρυθμός για την πληρωμή αυτή εκτιμάται ωριαία: κάθε ώρα εργασίας συμβάλλει στην καταβολή των διακοπών. Ανάλογα με το γραφείο ευρέσεως εργασίας το όφελος των διακοπών μπορεί να καταβληθεί για  διακοπές που παίρνετε σχεδόν δύο φορές το χρόνο, συνήθως τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο.

Πώς μπορείτε να πληρώνεστε στην Ολλανδία;

Οι συνεργάτες μας στην Ολλανδία θα πληρώνουν για τις ώρες εργασίας. Ανάλογα με το γραφείο ευρέσεως εργασίας μπορείτε να πληρώνεστε κάθε εβδομάδα, μία φορά σε δύο εβδομάδες ή μία φορά σε τέσσερις εβδομάδες. Ο μισθός μετά την αφαίρεση του ενοικίου, των ασφαλειών και των φόρων που καταβάλλονται για την κυβέρνηση στη συνέχεια μεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό, Ελληνικο ή Ολλανδικό, που θα δηλώσετε.

Για να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε μια ολλανδική τράπεζα θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για Αριθμό BSN, με διεύθυνση κατοικίας και την σύμβαση με τον ολλανδικό οργανισμό που απασχολείστε. Μπορεί να σας πάρει 3-4 εβδομάδες για να ανοίξετε ένα ολλανδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Γιατί οι νέοι πληρώνονται λιγότερο;

Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο οι νέοι μέχρι 23 ετών αμείβονται λιγότερο. Το επιχείρημα πίσω από αυτό είναι ότι τα έξοδα των νέων σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους είναι χαμηλότερα. Οσο νεώτερος ο εργαζόμενος τοσο λιγότερα χρήματα που πληρώνεται ανά ώρα.

Ανάλογα με την ηλικία και το γραφείο ευρέσεως εργασίας ο μηνιαίος μισθός των νέων εργαζομένων που προσλαμβάνονται από Qbis κυμαίνεται μεταξύ 500 και 800 ευρώ μετά το ενοίκιο, ασφάλιση και φόρους.

Σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα της επαγγελματικής πρακτικής, πληρώνονται περίπου 140 ευρώ την εβδομάδα μετά τα έξοδα ενοικίου, ασφάλιση και φόρους. Καθώς η πληρωμή για την εργασία στην Ολλανδία και οι όροι πληρωμής εξαρτώνται από τον ολλανδικό οργανισμό απασχόλησης και συζητούνται λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σας με συμβούλους της Qbis.