Υπηρεσίες που προσφέρει η Qbis

Η Qbis είναι μια υπηρεσία που βοηθά στην απασχόληση εργαζομένων από την Ελλάδα, τη Λιθουανία και τη Λετονία να βρουν μια θέση εργασίας στις Κάτω Χώρες, σε τομείς όπως λογιστική,  βιομηχανία τροφίμων, μεταλλουργία, κατασκευές, τεχνολογία των πληροφοριών, σκαλωσιές και γεωργία.

Η εργασία στο εξωτερικό για το 2013

Το τμήμα εργασίας στο εξωτερικό 2013 δίνει μια επισκόπηση της εργασίας που προσφέρει και περιμένουμε να έρθει για το 2013 και πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που έχουμε οργανώσει, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας. Εκτός από αυτό έχουμε δώσει μια σύντομη επισκόπηση για το τι συμβαίνει γύρω απο την Qbis για το 2012.

Επαγγελματική πρακτική στην Ολλανδία

Ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των μαθητών της Λιθουανίας για επαγγελματική πρακτική στο εξωτερικό η Qbis προσφέρει τη δυνατότητα της επαγγελματικής πρακτικής στην Ολλανδία. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει με επιτυχία: το 2010 πάνω από 50 εκπαιδευόμενοι από τη Λιθουανία πραγματοποίησαν την επαγγελματική πρακτική στον τομέα της γεωργίας στην Ολλανδία. Στο εγγύς μέλλον σχεδιάζουμε να προσφέρουμε ένα ευρύτερο φάσμα τοποθετήσεων για επαγγελματική πρακτική.

Επιστροφή φόρου

Για όσους έχουν εργαστεί στην Ολλανδία, η Qbis μπορεί να βοηθήσει με τις διαδικασίες της φορολογικής δήλωσης. Το γραφείο μας είναι εγγεγραμμένο στην ολλανδική φορολογική διοίκηση και έχει ένα ειδικό αριθμό Becon για φοροτεχνικούς. Αυτό εξασφαλίζει αποτελεσματική και ομαλή επικοινωνία με την ολλανδική φορολογική διοίκηση. Οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί στην Ολλανδία μέσω Qbis  έλαβαν μία προγεμισμένη φόρμα μετά την λήξη του έτους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επιστροφής φόρου παρακαλώ πηγαίνετε στο www.mokesciu-grazinimas.lt .